Betingelser

Oversettelser leveres i samme format og oppsett som originalene, eller etter kundens ønsker. Eventuelle tilleggsarbeider utover dette faktureres til våre normale timesatser.

Betalingsbetingelser: Med mindre annet er avtalt, skal fakturaen betales innen 10 dager fra utstedelse. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i samsvar med gjeldende satser etter lov om renter ved forsinket betaling.

Ved utstedt betalings-/inkassovarsel påløper purregebyr etter de til enhver tid gjeldende satser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *