Kvalitetssikring

Vi legger avgjørende vekt på kvalitetssikring på mange nivåer. Som profesjonell vet du hvor viktig det er å gi et korrekt bilde av dine produkter og tjenester. Ganesa hjelper deg med den krevende prosessen det er å skape dette optimale produktet.

I tråd med den europeiske oversetterstandarden EN 15038 baserer vi vårt arbeid på dokumentert teknisk og språklig kompetanse i alle ledd, sikre kontrollrutiner og tett samarbeid med kunden om terminologi, stil og utforming.

  • Oversettelser utføres av erfarne fagoversettere med dokumenterte kvalifikasjoner.
  • Alle oversatte tekster kontrolleres av andre fagoversettere eller erfarne redaktører mht. teknisk innhold, språk og egnethet for den aktuelle målgruppen.
  • Oppfølging overfor kunden for å sikre at terminologi og stil glir så sømløst inn i kundens eksisterende dokumentasjon som mulig.
  • Spesialutviklede prosjektstyringssystemer og dataassisterte løsninger overvåker hele prosessen fra A til Å, fra prosjektadministrasjon som sikrer punktlig og korrekt fremdrift, levering og oppfølging til terminologikontroll. Dette sikrer kundene garantert konsistent terminologi over tid og over mange ulike prosjekter.